Co je chondroitin sulfát

Chondroitin sulfát je zástupcem malé skupiny látek, s kterými se můžeme setkat jak v registrovaných lécích (léky, které jsou volně prodejné, stejně tak léky na recept), tak i ve formě doplňků stravy. Chondroitin sulfát je důležitý, protože je nejvíc zastoupený ve strukturách mezibuněčné hmoty (proteoglykanech) chrupavky. Chrupavka je pojivová tkáň v našem těle, která slouží ke zpevnění okolních tkání. Chrupavka je součástí pohybového aparátu, např. pokrývá hlavice v kloubech atd. Je velmi tuhá, ale zároveň poměrně pružná a tedy i schopná odolat otřesům, kterému je naše tělo v každodenním životě vystaveno.

 

Chondroitin sulfát je polysacharid, chemicky řazený mezi glykosaminoglykany. Má silný záporný náboj a tím pomáhá osmoticky zadržovat vodu, a díky tomu dává chrupavce pružnost. Kromě chrupavky tuto látku najdeme v ostatních pojivových tkáních. Průmyslově se získává extrakcí hovězí či vepřové chrupavky.

 

Chondroitin sulfát v doplňcích stravy

V doplňcích stravy se často vyskytuje současně s glukosaminem sultfátem, se kterým ji pojí i podobný princip působení. Jeho hlavní oblast použití je při bolestech a zánětu, která doprovází artrózu kloubů. Artróza, přesněji označovaná jako osteoartróza, je vlastně řada metabolických změn vedoucích ke zhoršení kvality chrupavky. Při této nemoci se kolagenní síť stává následkem patologické produkce jiných typů kolagenu méně odolnou a pevnou vůči působení proteolytických enzymů. Mezibuněčná hmota chrupavky je tvořena protepoglykanem agrakanem stlačeným v okolní síti kolagenových vláken. Při osteoartróze dojde k úbytku agrekanu, zvyšuje se obsah vody v ostatních proteoglykanech, chrupavka se stává měkčí a méně odolnou k tlaku a silám, které vznikají při pohybu kloubních ploch.

 

Při užívání chondroitin sulfátu je důležité si uvědomit, že její účinek nastupuje postupně a projeví se až po čtyřech až šesti týdnech užívání. Po vysazení její účinek postupně přetrvává, takže je možné si dát dvou až tříměsíční přestávku při užívání chondroitinu. Pokud dochází ke ztrátě kloubní chrupavky, je třeba ho užívat i dlouhodobě. Tím, že zlepšuje postupně kloubní pohyblivost, pomáhá i snižovat spotřebu analgetik proti bolesti užívaných při artróze (a tím snižuje i riziko nežádoucích účinků těchto léků). Doporučená denní dávka je celkem 800 mg, je možné ji zvýšit v počátcích užívání na dvojnásobek, tedy celkem 1600 mg denně. Pokud bychom takovou dávku chtěli užívat v doplňcích stravy, je třeba si vybrat doplněk stravy, který obsahuje pouze chondroitin sulfát, abychom neužívali vyšší množství ostatních složek ve vybraném přípravku, jinak je třeba u konkrétního přípravku dodržet dávkování doporučené výrobcem.

 

Chondroitin sulfát můžete najít v našem sortimentu v přípravcích Joint Activity a dalších.

 

Společně s již zmíněným glukosaminem sulfátem patří do skupiny látek, které jsou známy pod anglickou zkratkou SYSADOA, což česky znamená symptomaticky (tj. mírnící příznaky) působící léky při artróze. Tyto látky zvyšují syntézu mezibuněčné hmoty chrupavky, inhibují její degradaci a mají protizánětlivý efekt.

 

Vedlejší účinky

K nežádoucím účinkům, které jsou mírné, patří lehké žaludeční potíže a vzácně vyrážky. Chondroitin sulfát by bez předchozí porady s lékařem neměli užívat pacienti léčící se na poruchu krevní srážlivosti a tedy užívající Warfarin.

 

Co je chondroitin sulfát